Připravili jsme pro vás červnovou, předposlední předprázdninovou rozesílku s číslem 11/2024.

Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem .

V rozesílce najdete pozvánky na osvětové a vzdělávací akce a programy, odkazy na grantové výzvy, tipy na výukové materiály.

Upozorňujeme na kampaň Přírodní zahrada (do 15. 6. 2024).

V části I, na stránkách 2–14, najdete AKTUÁLNÍ informace – zprávy z tisku, grantové výzvy, pozvánky na vzdělávací programy a akce, informace o kampaních.

V části II přinášíme náměty a inspiraci i tipy na pomůcky a publikace (str. 15–19).

Část III přináší stálý soubor informací a odkazů k důležitým tématům (od str. 20).

NOVINKOU od dubna je příloha ke kampani POCTIVĚ VYROBENÉ, na podporu regionálních produktů (vychází ke každé liché rozesílce).

 

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka

VÝZNAMNÉ DNY V ČERVNU:

1. 6. – DEN DĚTÍ, Den korálových útesů, 3. 6. – Týden pro klima, 5. 6. – Světový den životního prostředí,

7. 6. – Světový den bezpečnosti potravin, Světový den rorýsů, 8. 6. – Světový den oceánů,

8.–9. 6. Víkend otevřených zahrad, 15. 6. – Den fotografování přírody, Světový den větru,

16. 6. – Světový den mořských želv,

více na https://www.ekokalendar.cz/