Část I je informační a zahrnuje pozvánky na akce, osvětové kampaně, upozornění na grantové výzvy, zprávy z webu a tisku, zprávy z Lísky, včetně aktuální nabídky programů pro školy.

 


Část II je metodická a najdete zde náměty, doporučení, inspiraci, příklady dobré
praxe, přehled vzdělávacích programů a metodické podpory EVVO, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku výukových programů, projektových dnů, exkurzí, projektů a soutěží pro školy.

 

Část III zahrnuje užitečné odkazy a informace – udržitelný rozvoj, přírodní zahrady, zelené okénko, místní produkty a fairtrade.

 

 

Líska - Připravili jsme pro vás rozesílku 6/2022, s prvním jarním dnem oslavíme i 15. narozeniny Lísky. (liska-evvo.cz)