Začíná kampaň Do práce na kole, www.dopracenakole.cz a Měsíc školních zahrad, www.mesicskolnichzahrad.cz. V sobotu 14. května vás zveme na Férovou snídani, www.ferovasnidane.cz

Zapojit se můžete do osvětových kampaní Lísky.

 

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka