Po celý květen probíhá kampaň Do práce na kole, www.dopracenakole.cz a Měsíc školních zahrad, www.mesicskolnichzahrad.cz. Zapojit se můžete do osvětových kampaní Lísky.

 

Upozorňujeme na AKTUÁLNÍ nabídku kurzu SPOLU VEN

https://ucimesevenku.cz/spoluven/

a Specializačního studia koordinátora EVVO 2022/2023 (2024) - akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ. Kurz splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit mimo jiné z projektů tzv. „šablon IV“ (více na str. 13)


Rozesílka má tři části. Kapitoly v části I a kap. II/1 o II/2 mají nový aktuální obsah. Kapitoly od čísla 3 v části II a kapitoly v části III se víceménně nemění a slouží jako strukturovaný přehled odkazů, programů a nabídek.


Část I je informační a zahrnuje pozvánky na akce, osvětové kampaně, upozornění na grantové výzvy, zprávy z webu a tisku, zprávy z Lísky. 

 

Část II je metodická a najdete zde náměty, doporučení, inspiraci, příklady dobré praxe, přehled vzdělávacích programů a metodické podpory, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku výukových programů, projektových dnů, exkurzí, projektů a soutěží pro školy. 

 

Část III zahrnuje užitečné odkazy a informace.