Termín je posunut na období 12. 2. až 8. 3. 2024 do 12 hodin.

Podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace:

https://zlinskykraj.cz/dotace/rp04-24-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji