30. dubna jsme v LÍSCE ukončili 14. ročník osvětové kampaně LÍSKY „Ptáci – žijí tady s námi“
LÍSKA, její členské a partnerské organizace, školy a muzea po celý duben nabízely rozmanité aktivity.
Do výzvy Kamarádi z ptačí říše se zapojilo na 10 škol a rodin. Ptačímu tématu se budeme věnovat i nadále.
Sledujte naše Facebookové stránky https://www.facebook.com/ptacizijitadysnami/ 

Děkujeme za vaše sdílení, podporu a organizaci akcí. Zejména děkujeme za společnou péči o ptactvo, ať už přikrmováním v zimě, umístěním krmítek, pítek, budek, výsadbou keřů a dřevin, či polepy na skleněných plochách a osvětou.

Koordinátor: LÍSKA, z.s.
Garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město
Líska - Ptáci - žijí tady s námi (liska-evvo.cz)