V nastávajícím měsíci dubnu nás čeká akce Ukliďme Česko (2. 4.), oslava Velikonoc (15.–18. 4.), Den Země (22. 4.). Je čas registrovat se do kampaně Do práce na kole, www.dopracenakole.cz a Férové snídaně (14. 5.), www.ferovasnidane.cz

 

Líska - První Dubnová Rozesílka 7/2022 (liska-evvo.cz)