S LÍSKOU v regionu 17 úspěšných a užitečných let Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Ve čtvrtek 21. března oslaví LÍSKA 17. narozeniny. Od roku 2007 poskytuje vzdělávání a informace v oblasti environmentální výchovy ve Zlínském kraji.

 

„Členové LÍSKY, lidé i organizace, tvoří jedinečné společenství. Sdílejí programy, náměty a inspiraci,  zkušenosti a informace, realizují společné projekty, vzdělávací a výukové programy, projektové dny a osvětové kampaně, podporují místní udržitelnou ekonomiku, regionální producenty i Fair trade. V posledních letech jsme přinesli do regionu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) téměř 20 milionů korun. Nejvíce náš přínos vnímají učitelé ve školách, odborná veřejnost v neziskových organizacích a veřejné správě, návštěvníci osvětových akcí a kampaní, děti a žáci na výukových programech i projektových dnech, soutěžích, pobytových akcích a táborech,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

 

LÍSKA připravuje každoročně pět regionálních osvětových kampaní. Hlavními tématy je ptactvo, přírodní zahrady, stromy, Fair trade a místní udržitelná ekonomika. „Každý rok připravíme více než pět desítek rozmanitých akcí a programů pro děti i dospělé, včetně vzdělávacích akcí, krajské konference o EVVO, exkurzí a kurzů pro pedagogy. Udělujeme ocenění za přínos EVVO. Jsme členem Fairtrade Česko a Slovensko, v sídle LÍSKY ve Vsetíně máme Férový obchůdek“, doplnila Iva Koutná.

 

Ve školním roce 2023/24 zajistili lektoři 45 programů a projektových dnů v MŠ a ZŠ. Největší zájem byl o projektové dny ve venkovním prostředí - Učíme se s POLY, Učíme se v zahradě a Učíme se venku. Novinkou je výuka v Arboretu Semetín ve spolupráci s Městskými lesy Vsetín a vsetínskými včelaři. Pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií je připraven projektový den VODA – život v každé kapce. Veřejnost se může s programy LÍSKY seznámit například na Dni Zlínského kraje, na akcích členů Lísky, osvětových programech v obcích či dnech otevřených dveří na farmách nebo Školních farmářských dnech.

Jednou z hlavních činností LÍSKY je poskytování informací. V kraji funguje jedinečný informační systém, který prostřednictvím elektronické rozesílky, http://www.liska-evvo.cz/rozesilka , webových stránek a sociálních sítí přináší informace, pozvánky, náměty, nabídky i příklady dobré praxe. Spolek má rozsáhlou knihovnu i vlastní ediční centrum Oříšek, ve kterém vyšlo přes 150 metodických listů pro pedagogy, listy skřítka Lískáčka pro rodiče s dětmi, publikace a metodiky, různé osvětové plakáty, diáře a tematické noviny.

V roce 2024 pokračuje LÍSKA ve svých hlavních programech, zejména v programu Učíme se venku, www.ucimesevenku.cz., koordinaci osvětových kampaní a poskytování informací. Zapojí se do akcí k Hodině Země, Dni Země, kampaně Do práce na kole, připraví Férové snídaně.

Připojené soubory