Termín: 29.10.2022 - 2.11.2022

Místo konání: Horní Maršov

Pořádá SEVER a Krkonošský národní park.
Součástí pozvánky je i odkaz k přihlašování a na program.