Nositel projektu: MAS Hornolidečska

Nositel projektu: MAS Hornolidečska

Zahájení od 1.1.2020

Ukončení 31.12.2022
 
 

Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni.

 

 
Aktivity projektu pro LÍSKU (partner projektu)

2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km

3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km

5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů