Vzdělávací program pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií, který LÍSKA nabízí školám už třetím rokem. Jakmile situace dovolí, mohou se školy opět hlásit.

Tematický projektový den ve škole na podporu projektové výuky.
Přispívá k rozvoji přírodovědné gramotnosti, osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
Zvyšuje znalosti a dovednosti v oblasti hospodaření s vodou, příčiny a dopady znečištění i úbytku vody, podporuje šetrné spotřebitelské chování a zodpovědné hospodaření s vodou s dopadem na naplňování cílů udržitelného rozvoje.
 
6. ročník: Cesta VODY
7. ročník: VODA v krajině
8. ročník: Spotřeba VODY
 
Žáci se aktivně seznamují s příčinami a dopady ohrožení vody, získávají náměty na možnosti odpovědného spotřebitelského chování a zodpovědného hospodaření s vodou.
 
Pro učitele byla vydána Metodika - doporučení k projektovému dni, k zapůjčení je sada pomůcek (seznam v metodice).
Pro lektory jsou zpracovány manuály a sady pomůcek k výuce.
 
Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí č. 58/32/20. Spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje a Povodí Moravy, s.p.
 
http://www.liska-evvo.cz/doc/voda-zivot-v-kazde-kapce-1