V roce 2014 proběhlo Žákovské sympózium o globálních problémech  (22. října) v budově Maštalisek. Žáci pěti vsetínských škol společně vybrali 2 projekty, na které byla zaslána finanční podpora:Projekt Krmte hladové, Zimbabwe, částka 3.000 Kč, www.krmtehladove.cz

Slumové centrum Čalantika, podpora vzdělávání dětí nákupem pomůcek, částka 4.500 Kč,http://www.calantika.cz/