Připravili jsme pro Vás první rozesílku roku 2022, zahajujeme tak již 18. ročník. Rozesílka má pozměněnou strukturu, věříme, že pro vás bude přehlednější.


Část I je informační a zahrnuje pozvánky na akce, osvětové kampaně, upozornění na grantové výzvy, zprávy z webu a tisku, zprávy z Lísky, včetně aktuální nabídky programů pro školy.


Část II je metodická a najdete zde náměty, doporučení, inspiraci, příklady dobré praxe, přehled vzdělávacích programů a metodické podpory EVVO, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku výukových programů, projektových dnů, exkurzí, projektů a soutěží pro školy.


Část III zahrnuje užitečné odkazy a informace – udržitelný rozvoj, přírodní zahrady, zelené okénko, místní produkty a fairtrade.

 

http://www.liska-evvo.cz/ws_newsletter/prvni-letosni-rozesilka-12022

Připojené soubory