Informační, osvětové a výukové materiály LÍSKY

Cílem projektu je posilovat environmentálně odpovědné jednání a přátelštější přístup dětí i dospělých k životnímu prostředí regionu prostřednictvím příkladů dobré praxe a příběhů, inspirací a námětů na konkrétní aktivity ve školách i činností ve prospěch ochrany přírody, péče o životní prostředí, udržitelné výroby a spotřeby a šetrné turistiky.

V lískovém edičním centru Oříšek byly připraveny a vydány dvě čísla novin Poctivě vyrobené 6 a 7/2016, http://www.liska-evvo.cz/doc/poctive-vyrobene , diář LÍSKY 2016-2017, 4 metodické listy POLY a půda pro pedagogy MŠ na podporu polytechnického vzdělávání, publikace Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem, dvě knížečky říkánek Skřítci a skřítušky z lískového lesa, Skřítci a skřítušky z ovocného sadu.