Mgr. Yvona Koutná – předsedkyně - statutární zástupce LÍSKY, z.s.

Předsedu podle Stanov volí a odvolává členská schůze.

Předseda je statutární zástupce spolku a jedná jménem spolku v souladu se stanovami, upřesněnými organizačním řádem a rozhodnutími členské schůze a řídícího výboru.

Předseda řídí a koordinuje běžnou činnost spolku, řídí a zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy spolku v souladu s rozhodnutím členské schůze a dle organizačního řádu, zodpovídá za zpracování výroční zprávy, zpracování návrhu rozpočtu a roční účetní závěrky, řídí jednání a činnost řídícího výboru, řídí jednání členské schůze.

Kontakt:

  • Tel.: 605 806 840
  • Email: koutna.iva@seznam.cz