Členka LÍSKY, z.s.

Absolventka Přírodovědecké fakulty UJEP Brno, obor matematika – biologie

Absolventka Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy

Dále:

  • koordinátorka EVVO na Střední škole MESIT, o.p.s.,  Uh. Hradiště
  • předsedkyně sekce přírodních věd na Střední škole MESIT, o.p.s.,  Uh. Hradiště
  • tvůrce výukových materiálů a výukových programů s environmentální tematikou v projektové činnosti
  • lektorka terénních exkurzí pro žáky základních a středních škol v lokalitě Rochus v Uh. Hradišti
  • externí spolupracovník Parku Rochus, o.p.s., pro pedagogiku a EVVO
  • externí spolupracovník organizací zabývajících se environmentální výchovou