Stejně jako po celých 12 měsíců v ní najdete pozvánky na akce a kampaně (str. 3–4), upozornění na grantové výzvy (str. 1), program Učíme se venku (str. 5), projekt Škola pro udržitelný život (str. 6–7), tipy na pomůcky a publikace (str. 10), nabídku vzdělávání (str. 7), nabídku výukových programů a projektových dnů pro školy (str. 8–9), zprávy a informace.