Zapojte se do osvětových kampaní LÍSKY a podpořte s námi důležitá témata PTÁCI, ZAHRADA, STROMY, FAIR TRADE a REGIONÁLNÍ PRODUKTY.

Co je potřeba pro zapojení udělat?

Pokud máte zájem se do některé z kampaní zapojit, podpořit téma kampaně a chcete, aby vaše aktivita byla součástí kalendáře akcí a rozesílky Lísky,

odešlete přes GOOGLE formulář základní informace o akci

https://forms.gle/PffLWtijunJYv37H9

Hlavním cílem kampaní je osvěta tématu s dopadem na šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí.

Každá kampaň vychází z významného dne či klíčové akce.

Ke kampani je sestaven kalendář akcí, zahrnující aktivity a programy zapojených a spolupracujících organizací, vydána tisková zpráva, osvětové a didaktické materiály, metodické listy či pomůcky.

Ke zveřejnění a sdílení uvítáme i vaše náměty, příklady dobré praxe a materiály.

Kampaň je prezentována v rozesílce Lísky, na webu a Facebooku.

www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane