Vážení kolegové ve školách, neziskových organizacích, úřadech, firmách a dalších institucích, milí příznivci ekologické výchovy, zde je Váš dubnový balíček informací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s číslem 8/2014.

Balíček obsahuje pozvánky na akce, zejména ke Světovému dni pro Fair trade, termíny a propozice vyhlášených soutěží, zajímavé články i příklady dobré praxe.

V těchto dnech jsme ukončili osvětovou kampaň Ptáci – žijí tady s námi a zahájili osvětovou kampaň „Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny“.  Přijměte pozvání na dva semináře a exkurzi do rakouského Tullnu.Druhou květnovou sobotu budeme férově snídat na několika místech našeho kraje – Světový den pro Fair trade a Férová snídaně již 10. května. Snídaně odstartuje kampaň na podporu fair trade a místních produktů „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“.

Aktuální přehled akcí v regionu najdete na webu Lísky v Krajském kalendáři akcí. Pozvánky na své akce, výstavy, semináře apod., stejně jako zprávy a fotografie z uskutečněných projektů a akcí můžete průběžně zasílat na adresu infoevvo@seznam.cz My Vám za ně děkujeme a aktuálně je zařazujeme na web i do rozesílky.

Zveme Vás na Den pro přírodu – XI. Krajský veletrh EVVO v ZOO Zlín Lešná, 5.6.2014

Přijměte naše pozvání na tradiční regionální akci, na které se můžete seznámit s programovou nabídkou a službami středisek ekologické výchovy, organizací, škol i úřadů.

Veletrh je jedinečným místem pro sdílení zkušeností a námětů, inspiraci, navázání a prohloubení kontaktů, získání publikací, pomůcek, metodik a informačních materiálů do školní výuky, pro zájmové vzdělávání, práci v neziskových organizacích i váš volný čas. Představíme vám výukové a vzdělávací programy, exkurze, tábory a pobyty, školní i komunitní projekty, osvětové kampaně, soutěže a volnočasové aktivity, místa pro výlety i pomůcky, publikace, fairtradové a regionální výrobky.

Na místě bude možné zakoupit zajímavé materiály, knihy, pomůcky i regionální a fairtradové výrobky.

Letos poprvé je program Veletrhu otevřen i školním třídám, skupinám dětí, rodinám s dětmi a návštěvníkům ZOO.

Pozvánka s přihláškou v příloze nebo zde.

Znáte ve vašem okolí tradiční řemeslníky, zemědělce či výrobce?

Využíváte jejich služeb či nakupujete jejich zboží? Pomozte nám prosím s dotazníkovým šetřením, které je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji. Výsledkem bude studie hodnotící současné veřejné mínění obyvatel regionu z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.

Dotazník, který je ke stažení na tomto odkaze, nám odešlete do 15.5.2014 elektronicky nebo písemně na adresu infoevvo@seznam.cz. Děkujeme, Vaše Líska.

 

V příloze dnes najdete:

Rozesílku 8/2014 - celý text v PDF

Pozvánky na semináře a exkurze Lísky

Pozvánku a přihlášku na XI. Krajský veletrh EVVO – Den pro přírodu

Plakát regionálních akcí v rámci kampaně Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny

Plakát regionálních i vsetínských akcí v rámci kampaně Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené

Pozvánky a akce a propozice soutěží v rámci kampaně Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené

Propozice na 3. Žákovskou badatelskou konferenci

Nabídku výukového programu Doba férová

Pozvánky na akce Nadace Proměny

Článek Ptáci – žijí tady s námi

Článek Přírodní zahrady

Článek Pusťte děti na vzduch

TZ ke kampaním