V rozesílce 17/2014 najdete pozvánky na akce, vzdělávací akce, upozornění na projekty i příklady dobré praxe. Mimořádně pro Vás přidáváme metodický list 105/2014 Jablíčkový den k nadcházejícímu Dni stromů. Pravidelně zasíláme metodické listy pouze členům Klubu Lísky a Lísky. Pokud o ně máte zájem, staňte se členem Klubu Lísky.

Upozorňujeme a srdečně zveme na Dvoudenní exkurzi POLY a živly aneb POLY jede za poznáním,  16.-17.10.2014. Navštívíme Toulcův dvůr, Mateřskou školu Semínko, Lesní školku a Ekoškolku Rozárka v Praze.

Volná místa máme i v kurzu Jak učit POLY. Do konce října můžete zasílat přihlášky na modul Jak učit POLY o materiálech, Uherský Brod, Maršov, 20.-22.11.2014.

Pro základní a střední školy realizujeme projekt Bezpečně a zdravě do života. Podrobnou nabídku zašleme v další rozesílce.

 

Uvedené projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Již za 7 týdnů se na vás těšíme na IVX. Krajské konferenci o environmentální výchově a vzdělávání. Konference se letos koná ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v budově 14/15 Baťova institutu ve Zlíně.

Téma: Místní a globální spolupráce v environmentálním vzdělávání – příklady na cestě k udržitelnosti. Více informací naleznete zde.

Na konferenci budeme vyhlašovat nominace a předávat ceny za přínos EVVO ve Zlínském kraji za rok 2014. Formulář pro nominaci v příloze.

 

Aktuální nabídky vzdělávacích akcí, přihlášky a informace najdete zde.

Přehled akcí v regionu najdete na webu Lísky v Krajském kalendáři akcí. Pozvánky na své akce, výstavy, semináře apod., stejně jako zprávy a fotografie z uskutečněných projektů a akcí můžete průběžně zasílat na adresu infoevvo@seznam.cz

 

Klub Lísky

Líbí se Vám programy a činnosti Lísky? Máte rádi přírodu, tradice a kulturu (nejen) Zlínského kraje?

Svým členstvím v Klubu podpoříte naše poslání a programy, a zároveň dáte najevo, že nám fandíte. Více informací najdete zde.

Přečtěte si, jak Klub Lísky funguje a co nabízí.

Přihláška do Klubu ke stažení zde.

Informace i ukázkový list pro rodiny s dětmi najdete na tomto odkaze.

 

Osvětová kampaň „Stromy a my“, 28. září – 26. října 2014

Na různých místech našeho regionu budou probíhat programy a akce s cílem podnítit zájem o stromy, jejich význam jak ve volné přírodě, tak ve městech. Zájemcům můžeme zaslat metodické listy, plakáty apod. Více informací a materiálů najdete zde.

Líska o.s. pro EVVO ve ZK

Líska, o.s. pro EVVO ve ZK vyhlašuje soutěžní přehlídku fotografií „Strom a jeho rodina“. Ukažte nám jaké stromy a jejich kamarády se Vám podařilo najít v přírodě či ve městě. Své fotografie zašlete do 20.10.2014 na infoevvo@seznam.cz nebo na adresu Lísky, Rokytnice 436 (Základní škola), 75501 Vsetín.

Vybraní autoři se mohou těšit na odměnu.

Výukový program Stromy kolem nás 

Výukový program pro žáky MŠ, 1.st.ZŠ. Podíváme se na strom novým pohledem. Společně budeme kolem sebe objevovat stromy plné života a barev. Prozkoumáme jejich kmeny a zahledíme se do jejich barevných korun. Hravou formou se dozvíme, proč a kdy slavíme světový Den stromů, ale také to, proč jsou stromy pro přírodu, člověka i ostatní živé tvory nepostradatelné.

 

Vydání metodických listů pro pedagogy a dalších materiálů s tématikou stromů.

infoevvo@seznam.cz, www.liska-evvo.cz , https://www.facebook.com/pages/Stromy-a-my 

 

Park Rochus, o.p.s., odborný garant kampaně

25.10. Stromy pro Rochus

Tradiční akce pro širokou veřejnost zaměřená na regeneraci areálu Park Rochus a hospodářské aktivity typické pro podzimní období.

martin.rezek@parkrochus.cz, www.parkrochus.cz

 

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

28. 9. Jablečná slavnost

Tradiční oslava jablek a (nejen) ovocnářských tradic v Bílých Karpatech. 

Zahájení kampaně. Strom roku.

hostetin@veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz

 

Ekocentrum CHRPA při Domě dětí a mládeže Uherský Brod, p.o.

1. 10. a 3. 10. Výstava plody podzimu

Výstava plodů zahrad, sadů, polí a lesů, výukový program pro školy.

 

1. 10. Moštování         

Sběr jablek v zahradě Jamy, lisování a moštování v pěstitelské pálenici, ochutnávka moštu.

www.ddmub.cz

 

DDM Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p.o., odloučené pracoviště Přírodovědné centrum TRNKA

17. 10. Uzávěrka výtvarné soutěže: Tajemství stromů

Stromy v sobě ukrývají mnohá tajemství a příběhy, které za svůj dlouhý život poznaly.

Cílem soutěže je zkusit namalovat, co vše může takový strom skrývat, ať už to jsou ptačí hnízda, či různá obydlí, ale i

třeba poklady nebo tajemné příběhy.

Soutěž je určena všem zájemcům.
Kategorie: MŠ, I. stupeň ZŠ,   II.stupeň  ZŠ, SŠ, dospělí, skupinová práce.

 

18. 10. Procházka s Mykologem

I letos se vydáme do lesů Buchlovských hor se zkušeným mykologem na houby. Po cestě se dozvíme zajímavosti ze života hub, ale také se i naučíme sbírat druhy, které byste dříve nesebrali.

 

19. 10. Podzimní slavnost stromů

Odpoledne plné her a tvoření pro děti i dospělé v zahradě DDM. Pro návštěvníky bude připravena i exkurse do parku s povídáním o zdejších vzácných stromech a beseda na téma Ovocné stromy. Od 14.00 do 18.00 hodin.

 

20. 10. Den stromů v Redutě

Zábavně naučné dopoledne s tématikou stromů. Pro účastníky bude připravena výtvarná dílna, stanoviště s úkoly, výstava, povídání a další. Akce je určená pro všechny typy škol i širokou veřejnost. Od 8.30 do 12.30 hodin.

Info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz, www.kampanft.wz.cz

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Zámek Lešná

1. – 24. 10. Den stromů - Zdraví roste na stromě

Sezónní program  pro školy zaměřený na ovocné stromy, výstavu starých a krajových odrůd jablek, využití ovoce v kuchyni, historie a význam pěstování ovocných stromů. Těšit se můžete také na ukázku moštování, výrobu jablečného prostírání, hry s ovocem a o ovoci. Lektorky jsou během programu v kostýmech.

zamek.lesna@muzeumvalassko.cz, slezakovajitka@seznam.cz

 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín

1.9. - 24.10.  Život ve větvích  

Ekologicko- výtvarná soutěž pro děti ve spolupráci s MMZ zakončená slavnostní vernisáží v obřadní síni MMZ.

 

4.10. Podzimní vycházka s myslivcem

Příjemná procházka lesem s odborným výkladem pana myslivce, hledání hřibů, ukončená opékáním špekáčků u Myslivecké chaty.

http://www.ddmastra.cz/, m.hiblerova@ddmastra.cz

 

V příloze dnes najdete:

 • Rozesílku 17/2014 - celý text v PDF
 • Metodický list Lísky 105/2014 Jablíčkový den
 • Pozvánky na exkurzi Lísky pro mateřské školy do Prahy
 • Formulář přihlášky na vzdělávací akce Lísky
 • Nominační list na Cenu EVVO
 • Propozice soutěže Sedmé generace
 • Plakát akcí v kampani Stromy a my
 • VP Den stromů
 • TZ ke kampani Stromy a my
 • TZ k soutěži o titul regionální výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku
 • Noviny Poctivě vyrobené č. 2