V prázdninové rozesílce 13/2014 najdete pozvánky na prázdninové akce i příklady dobré praxe.

Upozorňujeme na jedinečnou nabídku vzdělávacích programů pro mateřské školy na podporu polytechnického vzdělávání, více zde.

Již od září pro Vás máme dva dlouhodobé kurzy Jak učit POLY a Dítě a svět.

S malou POLY budeme putovat po střediscích a školách a učit se o zahradě, řemeslech, materiálech, živlech a dalších tématech. S POLY budeme též hledat a zveřejňovat příklady dobré praxe z Vašich mateřinek. Napište nám, co děláte s dětmi na zahradě, v dílně, v lese, či u stolu s různými materiály. Jaké používáte pomůcky a knihy?  Pokud POLY pozvete, rádi se k Vám i vypravíme!

 

Rozesílku připravujeme v prázdninovém režimu. Další balíček můžete očekávat v polovině srpna. Pravidelnou rozesílku obnovíme k 1. září.

 

Aktuální přehled akcí v regionu najdete na webu Lísky v Krajském kalendáři akcí. Pozvánky na své akce, výstavy, semináře apod., stejně jako zprávy a fotografie z uskutečněných projektů a akcí můžete průběžně zasílat na adresu infoevvo@seznam.cz

 

Líska vyhlásila KRAJSKOU SOUTĚŽ O TITUL REGIONÁLNÍ VÝROBCE podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji.

Cílem soutěže je podpořit a zviditelnit místní výrobce a zvýšit povědomí veřejnosti o místních produktech. Podpořit místní ekonomiku vedoucí k zachování tradic a tradiční výroby, řemesel a ruční práce, rozvoji ekologického zemědělství, využívání místních surovin a uplatňování postupů šetrných k životnímu prostředí.

Patronkou soutěže je paní Mgr. Milena Kovaříková, předsedkyně Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje.

Více informací, propozice a přihláška k vyplnění zde.

Soutěž je vyhlášena v rámci projektu Poctivě vyrobeno – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji a své nominace můžete zasílat do 31.8.2014. 

V příloze dnes najdete:

  • Rozesílku 13/2014 - celý text v PDF
  • Pozvánky na kurzy Lísky pro mateřské školy
  • Propozice a přihlášku do KRAJSKÉ SOUTĚŽE O TITUL REGIONÁLNÍ VÝROBCE podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji.
  • Tiskovou zprávu Skutečně zdravé školy