Vážení kolegové ve školách, neziskových organizacích, úřadech, firmách a dalších institucích, milí příznivci ekologické výchovy, zde je Váš májový balíček informací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s číslem 10/2014.

Balíček obsahuje pozvánky na akce, zajímavé články i příklady dobré praxe. Dnes přikládáme i metodický list s číslem 101. Vydali jsme ho v rámci kampaně Přírodní zahrada. Metodické listy jinak zasíláme pouze členům Lísky a členům Klubu Lísky.

 

Nejvýznamnější akcí prvního červnového týdne je pro nás Den pro přírodu – XI. Krajský veletrh EVVO v ZOO Zlín Lešná, 5.6.2014

Přijměte naše pozvání na tradiční regionální akci, na které se můžete seznámit s programovou nabídkou a službami středisek ekologické výchovy, organizací, škol i úřadů.

Veletrh je jedinečným místem pro sdílení zkušeností a námětů, inspiraci, navázání a prohloubení kontaktů, získání publikací, pomůcek, metodik a informačních materiálů do školní výuky, pro zájmové vzdělávání, práci v neziskových organizacích i váš volný čas. Představíme vám výukové a vzdělávací programy, exkurze, tábory a pobyty, školní i komunitní projekty, osvětové kampaně, soutěže a volnočasové aktivity, místa pro výlety i pomůcky, publikace, fairtradové a regionální výrobky.

Na místě bude možné zakoupit zajímavé materiály, knihy, pomůcky i regionální a fairtradové výrobky.

Letos poprvé je program Veletrhu otevřen i školním třídám, skupinám dětí, rodinám s dětmi a návštěvníkům ZOO. Tento den za snížené vstupné!

http://www.liska-evvo.cz/doc/regionalni-vzdelavaci-akce


Po celý červen probíhá osvětová kampaň Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny, 1.5.- 30.6.2014.

Garantem je Centrum Veronica Hostětín, https://www.facebook.com/prirodnizahrada

 

Aktuální přehled akcí v regionu najdete na webu Lísky v Krajském kalendáři akcí, http://www.liska-evvo.cz/akce . Pozvánky na své akce, výstavy, semináře apod., stejně jako zprávy a fotografie z uskutečněných projektů a akcí můžete průběžně zasílat na adresu infoevvo@seznam.cz My Vám za ně děkujeme a aktuálně je zařazujeme na web i do rozesílky.

 

V příloze dnes najdete:

  • Rozesílku 10/2014 - celý text v PDF
  • ML č. 101 Budování vyvýšených záhonů
  • Pozvánky z Lipky a Chaloupek
  • Pozvánku na konferenci SCIENTIX
  • TZ Lísky k ukončení kampaně Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené (na podporu Férového obchodu)
  • TZ Nadace partnerství ke grantům na podzimní výsadbu stromů