Pravidelná elektronická rozesílka

Rozesílku tvoří pozvánky na vzdělávací a osvětové akce, akce pro děti a mládež, informace o změnách v legislativě, o dění v oblasti EVVO a neziskového sektoru, o vyhlašovaných grantech, publikacích, pomůckách, zajímavé články, odkazy i příklady dobré praxe.

Přihlásit se k odběru rozesílky
název datum
Rozesílka 10/2014 2. 6. 2014
Rozesílka 10/2015 3. 6. 2015
Rozesílka 10/2016 2. 6. 2016
Rozesílka 10/2017 15. 5. 2017
Rozesílka 11/2014 17. 6. 2014
Rozesílka 11/2015 18. 6. 2015
Rozesílka 11/2016 14. 6. 2016
Rozesílka 11/2017 5. 6. 2017
Rozesílka 1/2014 8. 1. 2014
Rozesílka 1/2015 16. 1. 2015