Pravidelná elektronická rozesílka

Rozesílku tvoří pozvánky na vzdělávací a osvětové akce, akce pro děti a mládež, informace o změnách v legislativě, o dění v oblasti EVVO a neziskového sektoru, o vyhlašovaných grantech, publikacích, pomůckách, zajímavé články, odkazy i příklady dobré praxe.

Přihlásit se k odběru rozesílky
název datum
Rozesílka 14-15/2013 31. 12. 2013
Rozesílka 1/2014 8. 1. 2014
Rozesílka 2/2014 4. 2. 2014
Rozesílka 3/2014 16. 2. 2014
Rozesílka 4/2014 2. 3. 2014
Rozesílka 5/2014 16. 3. 2014
Rozesílka 6/2014 2. 4. 2014
Rozesílka 7/2014 16. 4. 2014
Rozesílka 8/2014 3. 5. 2014
Rozesílka 9/2014 16. 5. 2014