Aktuality

Zahajujeme osvětovou kampaň Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené

09.05.2016

Garantem je Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště, termín kampaně 9.-31.5.2016.

Více zde


ČESKÉ DĚTI VENKU: Reprezentativní výzkum, kde a jak děti tráví svůj čas

06.05.2016

Děti jsou málo venku, myslí si čeští rodiče. Poprvé byl v České republice uskutečněn reprezentativní výzkum, který zkoumá, jak děti ve věku žáků základní školy tráví svůj čas venku a co si o tom myslí jejich rodiče.

Více zde


LÍSKA PODPORUJE BUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZAHRAD A HOSPODAŘENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

04.05.2016

Až do konce června potrvá čtvrtý ročník osvětové kampaně Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny, kterou koordinuje LÍSKA, z.s. Odborným garantem kampaně je Centrum Veronica Hostětín.

Více zde


První Semínkovna ve Zlínském kraji bude v ZŠ Rokytnice ve Vsetíně

03.05.2016

Asi každý ví, co je to veřejná knihovna. Vypůjčíte si knihu a po přečtení ji zase vrátíte. Semínkovna je založena na stejném principu, ale místo knihy si vypůjčíte semínka, výpůjční doba je, díky vegetační době, až dva roky.

Více zde


Co se nám podařilo v projektu Resilience?

01.05.2016

Dubnem ukončuje Ekologický institut Veronica dvouletý projekt zaměřený na resilienci - schopnost reagovat na klimatickou změnu.

Více zde


Publikace o významu kontaktu s přírodou pro děti

01.05.2016

Ředitel pražské organizace TEREZA, Petr Daniš je autorem publikace o významu kontaktu s přírodou pro děti. „Současný výzkum na toto téma ve světě úplně bují a přináší celkem fascinující výsledky.

Více zde


LÍSKA v roce 2016 realizuje projekt Informační, osvětové a výukové materiály LÍSKY

29.04.2016

Cílem projektu je posilovat environmentálně odpovědné jednání a přátelštější přístup dětí i dospělých k životnímu prostředí regionu prostřednictvím příkladů dobré praxe a příběhů,

Více zde


Připravujeme v LÍSCE vydání oblíbených novin Poctivě vyrobené 6/2016

28.04.2016

Noviny vyjdou letos v červnu a listopadu. Pokud máte svůj příběh regionálního výrobce či zemědělce, nebo máte někoho ve svém okolí, pošlete nám ho do LÍSKY.

Více zde


Výukové programy LÍSKY

25.02.2016

LÍSKA, z.s. připravila dopolední výukové programy pro mateřské školy, školní družiny a ročníky na I. stupni ZŠ.

Více zde


Jak učit POLY

16.02.2016

POLY má k dispozici sedm tematických krabic pomůcek: VODA, ZEMĚ, SLUNCE, VZDUCH, ZAHRADA, MATERIÁLY a ŘEMESLA.

Více zde