Využíváte jejich služeb či nakupujete jejich zboží? Pomozte nám prosím s dotazníkovým šetřením, které je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Šetření probíhá v rámci projektu a kampaně Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené.

Výsledkem bude studie hodnotící současné veřejné mínění obyvatel regionu z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.

Dotazník, který je ke stažení pod textem, nám odešlete do 25.5.2014 elektronicky nebo písemně na adresu infoevvo@seznam.cz

Děkujeme, Vaše Líska.