Termín: 27.4.2014 8:00 -

Místo konání: Kunovský les, Jarošov

Procházka za hlasy ptáků, poznávání ptáků, pozorování krmítek a ptactva na něm.

Sraz v 8.00 u pískoviště v Kunovském lese . Vstupné dobrovolné.