Řídící výbor LÍSKY posoudil 21 nominací v 10 kategoriích.

Nominace budou zveřejněny a ceny předány na XVIII. Krajské konferenci o EVVO ve Zlíně, 15. listopadu 2018,

http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference

http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo-1