ve Zlíně na téma VODA - život v každé kapce

Nenechejte si ujít nejvýznamnější podzimní ekovýchovnou akci - XVIII. Krajskou konferenci o EVVO, letos na téma VODA – život v každé kapce.

Na každého účastníka čekají kromě referátů, prezentací a workshopů též nové publikace a materiály.

Zlín, 15. 11. 2018, prostory Fakulty technologické (nová budova), UTB Zlín

 

REFERÁTY, DÍLNY A PREZENTACE PŘIPRAVUJÍ:

  • František Šulgan, Správa CHKO Beskydy: Co se děje v naší krajině – vliv zásahů člověka v krajině na vodní cyklus a klima.
  • Helena Nováčková, Lipka Brno: Poklad ze studánek. Velikonoční ostrov.
  • Dana Křivánková, Lipka Brno: Voda v zahradě – jak funguje dešťová zahrada.
  • Jan Froněk, TEREZA Praha: Tajemství vody v lese.
  • Marie Petrů, VIS Bílé Karpaty: Učíme se s POLY o vodě. Společně objevujeme vodní svět.
  • Petr Chmelař, Povodí Moravy, s.p.: Vzdělávání o vodě optikou Povodí Moravy, s.p.
  • Jan Růžička, UTB Zlín: Pitná voda a patogenní mikroorganismy. Mikrobiologický rozbor pitné vody.
  • Jan Husák, Muzeum regionu Valašsko: Voda v krajině a multimédia.

 

NOVINKA:

Dopolední program proběhne paralelně ve dvou sekcích:

Sekce A pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Sekce B pro II. stupeň ZŠ a SŠ

 

On line přihlašování a pozvánka na www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference

 

Do 26. října můžete zasílat nominace do XVIII. ročníku Ceny za přínos rozvoji EVVO ve Zlínském kraji, http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo

 

Těšíme se na setkání s Vámi.