Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu. 1.6.2014 – 30.6.2015

PROJEKT byl UKONČEN a aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY - polytechnické vzdělávání, Jak učit POLY.

Cílem projektu bylo podpora profesního rozvoje pedagogů mateřských škol v oblasti praktické regionálně zaměřené polytechnické výchovy rozšířením nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytvořením lektorského kurzu s možností expanze polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských škol.

Projekt Lipky Brno, www.lipka.cz, Líska je partnerem projektu.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.