Termín: 1.5.2014 - 30.6.2014

Místo konání: ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

Výukový program pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ.

Žáci porozumí biodiverzitě v přírodní zahradě, srovnají ji s jinými druhy zahrad, a pochopí  význam nejrůznějších zahradních prvků. Součástí programu jsou i ukázky netradičního pojetí záhonů a způsobů pěstování rostlin i stromů, jejich užitek pro člověka i přírodu. Na zahradě je také  nezastupitelná funkce živočichů, jejichž, mnohdy nenápadné, úkryty žáci budou objevovat.

web: www.hostetin.veronica.cz