Termín: 1.10.2013 - 31.5.2014 23:00

Místo konání: Přírodovědné centrum Trnka, Uherské Hradiště

Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Uherské Hradiště si pro vás připravilo večerní vzdělávací přednášky a terénní exkurze pro učitele, koordinátory EVVO a veřejnost.

Přednášky probíhají od října 2013 do května 2014 v Uherském Hradišti. Více na www.ddmsikula.cz/akademie