Pomozte nám zachránit farmáře.

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem a s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR vypracovala a realizovala pro letošní rok pilotní projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“, který je zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením. Výstupem projektu jsou mimo jiné dvě elektronické e-knihy, které interaktivní formou přiblíží žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu.

Tento projekt vznikl i proto, že za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila vlastní pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako například strojírenskou výrobu, zaměřují stále více výzkumné, vývojářské a výrobní firmy svou pozornost na tento obor, který se dostává na vysokou technologickou úroveň požadující síly s odpovídající úrovní vzdělání.

Více na www.zachrantefarmare.cz

Připojené soubory