LÍSKA, její členské a partnerské organizace, školy a muzea připravili po celý duben rozmanité aktivity.

Více než 3.500 účastníků kampaně tak navštívilo výstavy, přírodovědná pozorování, vycházky, exkurze, besedy, výukové programy nebo nejrůznější dílny k vyrobě ptačích budek, krmítek a pítek či tematickým tvořivým činnostem. Zájem byl i o soutěž Ptáčku, jak zpíváš.

K nejužitečnějším počinům patřila činnost žáků ZŠ Zlín, Malenovice, kteří vytvořili pítka pro ptáky v okolí hradu Lukov a zabezpečili zastávku MHD v Kvítkovicích Na návsi siluetami ptáků. LÍSKA vydala metodický list Jak přilákat ptáky do zahrady.

Na facebookové stránce kampaně byly zveřejňovány zajímavé informace ze života ptačí říše i pozvánky na akce, https://www. facebook.com/ptacizijitadysnami/?ref=br_rs

Děkujeme všem zapojeným organizacím a dalším příznivcům ptačího světa. Doporučujeme i nadále sledovat facebookovou stránku, kde najdete zajímavé a užitečné informace v průběhu celého roku.

www.liska-evvo.cz/doc/ptaci-ziji-tady-s-nami