LÍSKA otevírá nový kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ a NNO.

Zajímavý, inspirativní a praktický kurz se zkušenými lektory ve skupině stejně zaměřených pedagogů.

Kurz splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit také z šablon. Jedná se o studium k výkonu specializovaných

činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. („specializační studium“).


Termín: březen 2019 - květen 2020

Rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky.


Účastníci získají: osvědčení, sadu materiálů do výuky.

http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-kurz-iii

Přihlášky na infoevvo@seznam.cz