V rámci projektu „Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“ vyhlásilo sdružení Lísky soutěž O TITUL REGIONÁLNÍ VÝROBCE podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji.

Projekt je podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.

Patronkou soutěže je paní Mgr. Milena Kovaříková, předsedkyně Výboru pro uzemní plánovaní, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje.

Cílem soutěže bylo podpořit a zviditelnit místní výrobce a zvýšit povědomí veřejnosti o místních produktech. Podpořit místní ekonomiku vedoucí především k zachování tradic a tradiční výroby, řemesel a ruční práce, rozvoji ekologického zemědělství, využívání místních surovin a uplatňování postupů šetrných k životnímu prostředí.

Soutěžilo se na celém území Zlínského kraje od 7. července do 31. srpna 2014. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích:
1. Výrobce potravin
2. Zemědělec, farmař
3. Řemeslník
4. Rukodělný výrobce

Přihlašovat se mohli sami výrobci , nebo je mohli nominovat jednotlivci, zástupci veřejné správy, škol, nestátních neziskových organizaci i firem.

Do soutěže bylo zasláno 18 nominací, které vyhodnotila 15. září porota složená z odborníků na místní ekonomiku, regionální značení a marketing. V porotě zasedli zástupci vedení Zlínského kraje, obecních úřadů a neziskových organizaci.

V programu Jablečné slavnosti v Hostětíně 28. září byly zveřejněny výsledky soutěže. Všichni získali certifikát o účasti a jednodenní kurz marketingu. Pěti z nich pomohou studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zpracováním marketingového plánu a plánu komunikace se zákazníky. Po dobu tří měsíců jim budou pomáhat se zaváděním do praxe. Výrobci, jejich produkty i výsledky práce se studenty budou představeny na masopustní slavnosti ve Zlíně 26. února 2015.

Výsledky soutěže:
Výrobci jsou uvedeni dle pořadí v dané kategorii.

Kategorie zemědělec, farmář:

AGROFYTO s.r.o. , Lidečko - zemědělská firma s ekologickým hospodařením, která ctí lidové tradice a pozitivně ovlivňuje místní ekonomiku, zaměstnává lidi v regionu a dbá na ochranu životního prostředí.

Kategorie řemeslník:

Josef Fryzelka, Vlachovice - tradiční zavedená řemeslná firma v oboru bednářství. Zachovává tradice, ale i významně pomáhá místní ekonomice a zaměstnanosti v regionu.

Aleš Grygara, Janová u Vsetína – mladý umělecký kovář ve své práci zachovává tradiční řemeslnou výrobu a klade důraz na originalitu svých výrobků.

Keramika Dub s.r.o. , Valašské Meziříčí - tradiční výrobce kameniny navazující na rodinnou tradici. Výrazně se podílí na zaměstnanosti lidí v regionu.

Vojtěch Ondruš, Vsetín – firma zabývající se výrobou dřevěných hraček od nákupu dřeva, jeho zpracování až po vyrobení jednotlivých dílů a jejich zkompletování do výsledné podoby. Své výrobky prodávají na jarmarcích a trzích.

Keramika Kampanela, Buchlovice – firma vyrábějící užitkovou keramiku, která podporuje lidová řemesla jako hrnčířství, drátenictví apod.

Leoš Křižka, Březolupy – vyrábí košíkářské zboží denní potřeby, výrobky jsou pro region typické, účastní se řemeslných jarmarků po celé republice.

Jiří Rejda, Brumov – Bylnice – zabývá se restaurováním a obnovou památníků, ale také sochařstvím. Jeho díla jsou u několika kostelů, např. Brumov, Lidečko. V kamenictví pokračuje po svém otci.

Antonín Hájek, Mařatice - drobný řemeslník vyrábějící soustružené výrobky. Udržuje starou techniku při výrobě soustružení dřeva.

Kategorie rukodělný výrobce:

Petra Pilná, Vsetín – zachovává tradiční postupy při výrobě ručně tkaných koberců, ubrusů, prostírek atd. Předvádí toto namáhavé řemeslo dětem i na akcích v regionu.

Ing. Jaroslava Kvasničková, Chvalčov – vyrábí tradiční dřevěné výrobky jako řehtačky, píšťalky, velikonoční trakaře, hračky, které prodávají v obchodě s tradičními výrobky ve Valašském muzeu v přírodě a také v Bystřici p.H., které provozují.

Makový svět Marcela Šimečková, Rožnov p. R. – drobná výrobkyně zabývající se výrobou makových obrázků, dekorací, postav z makovic, šije výrobky a vyrábí krasohledy Velmi zajímavé a originální aktivity.

Renata Lažová, Vsetín – vyrábí ručně šité Lukášovy hračky i dekorační předměty s radostí a pro radost. Je autorkou šitých hraček a předmětů Lísky.

Mgr. Eliška Hořanská, Vsetín – Semetín – řemeslnice pro vlastní potěšení a ukázku tradičních postupů. Zabývá se malováním tradičních valašských kraslic.

Kategorie výrobce potravin:

Řeznictví u Hrušků, Pavel Hruška, Liptál – rodinné řeznictví, které zpracovává maso a nabízí kvalitní uzeniny a masné výrobky. Známá v regionu i širším okolí zejména chutnými zabijačkovými výrobky i uzenými produkty. Navazuje na rodinnou tradici.

Moštárna Hostětín s.r.o. - zavedená firma produkující přírodní jablečnou šťávu – jablečný mošt. Napomáhá zachování tradičního zpracování jablek.

Hana Němcová, KOLDOKOL, Bojkovice – rodinná firma z Bílých Karpat produkující bio džemy, bio sirupy, bio nápoje a bio bylinné čaje. Maximálně využívají darů přírody a jejich nápady jsou velmi originální.

Nonnetit s.r.o., Brno - firma zabývající se sušením ovoce a zeleniny. Vše probíhá dle původních tradičních postupů, používají ovoce z vlastního sadu