Termín: 30.5.2019 10:00 - 15:00

Místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni

Chceme přispívat k výchově mladých lidí, kteří mají touhu poznávat současný svět, hledat své místo v něm a žít svůj život aktivně a odpovědně. Nejdůležitější, co se pro to musí naučit, je porozumět sami sobě a vztahům, ve kterých se ocitají, které je provázejí. Teprve skrz takové porozumění se mohou učit chápat svět a rozvíjet porozumění pro jiné.

Přijďte s námi objevit potenciál využívání dokumentárního filmu v pedagogické praxi!