Stejně jako po celých 12 měsíců v ní najdete pozvánky na akce a kampaně, upozornění na grantové výzvy, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku vzdělávání, nabídku výukových programů a projektových dnů pro školy, zprávy a informace.

http://www.liska-evvo.cz/ws_newsletter/rozesilkou-s-cislem-212021-se-loucime-pro-rok-2021