Zahájení 10. ročníku osvětové kampaně Ptáci - žijí tady s námi.

Ptáci – žijí tady s námi, 10. ročník osvětové kampaně LÍSKY

Ptactvo po staletí vnímáme jako posly probouzející se přírody a teplých dnů. Přitom patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost, starostlivou péči a aktivní ochranu.

„V letošním roce ve Zlínském kraji zahajujeme jubilejní 10. ročník kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“. LÍSKA a její členské i partnerské organizace, školy a zájmové spolky připravují na dubnové dny rozmanité aktivity, které přispívají k informovanosti i osvětě, udržení podmínek pro zachování biodiverzity druhů ptactva a jejich populace v blízkosti lidských sídel,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná s tím, že do kampaně se zapojují především střediska ekologické výchovy i volného času, neziskové organizace, školy a muzea.

Napříč regionem se chystají vycházky, exkurze, besedy, soutěže, výstavy, přírodovědná pozorování, výukové programy nebo nejrůznější dílny, v nichž se můžete naučit vyrábět ptačí budky, krmítka nebo pítka. „Smyslem je naše aktivity vzájemně propojit a nabídnout dětem i dospělým ověřené rady a náměty, jak pomáhat ptactvu v zahradě, obcích a městech i ve volné přírodě, pozvat děti do přírody a podpořit jejich aktivní pobyt i učení venku“ přiblížila smysl kampaně Iva Koutná.

Koordinátorem kampaně je LÍSKA, která připravuje metodické listy, plakáty a materiály pro školy a další zájemce. Odborným garantem je Středisko volného času Klubko ve Starém Městě. Programy jsou připraveny v Uherském Hradišti, Starém Městě, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Veselí nad Moravou i Zlíně. Přehled aktivit je zveřejněn na www.liska-evvo.cz nebo na facebookovém profilu kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“, kde se také budou objevovat rady a náměty či zprávy z ptačí říše.

Kampaň je inspirována významnými „ptačími“ dny:

1.     dubna - Mezinárodní den ptactva,

4.     – 5. května - Vítání ptačího zpěvu.

Česká společnost ornitologická každoročně od roku 1992 vyhlašuje Ptáka roku. „Posláním této akce je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Letos je ptákem hrdlička divoká, https://www.birdlife.cz/ptak-roku- 2019-hrdlicka-divoka/ ,“ připomněla Iva Koutná.

Zapojit se můžete i vy: pořádáním vycházek, programů v přírodě, výrobou budek, krmítek a pítek, výsadbou vhodných dřevin či sdílením informací, zkušeností, příběhů a příkladů dobré praxe.

Kontakt: infoevvo@seznam.cz

Více o kampani a materiály ke stažení na http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Náměty na venkovní aktivity do školní výuky najdete na www.ucimesevenku.cz.

Informace k tématu poskytuje Česká ornitologická společnost, na webu http://www.birdlife.cz

 

Tisková zpráva | Vsetín | 1. 4. 2019

Ptačí zpěv každoročně oznamuje jaro

Ptáci – žijí tady s námi, 10. ročník osvětové kampaně LÍSKY

 

Ptactvo po staletí vnímáme jako posly probouzející se přírody a teplých dnů. Přitom patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost, starostlivou péči a aktivní ochranu.

 

„V letošním roce ve Zlínském kraji zahajujeme jubilejní 10. ročník kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“. LÍSKA a její členské i partnerské organizace, školy a zájmové spolky připravují na dubnové dny rozmanité aktivity, které přispívají k informovanosti i osvětě, udržení podmínek pro zachování biodiverzity druhů ptactva a jejich populace v blízkosti lidských sídel,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná s tím, že do kampaně se zapojují především střediska ekologické výchovy i volného času, neziskové organizace, školy a muzea.

 

Napříč regionem se chystají vycházky, exkurze, besedy, soutěže, výstavy, přírodovědná pozorování, výukové programy nebo nejrůznější dílny, v nichž se můžete naučit vyrábět ptačí budky, krmítka nebo pítka. „Smyslem je naše aktivity vzájemně propojit a nabídnout dětem i dospělým ověřené rady a náměty, jak pomáhat ptactvu v zahradě, obcích a městech i ve volné přírodě, pozvat děti do přírody a podpořit jejich aktivní pobyt i učení venku“ přiblížila smysl kampaně Iva Koutná.

 

Koordinátorem kampaně je LÍSKA, která připravuje metodické listy, plakáty a materiály pro školy a další zájemce. Odborným garantem je Středisko volného času Klubko ve Starém Městě. Programy jsou připraveny v Uherském Hradišti, Starém Městě, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Veselí nad Moravou i Zlíně. Přehled aktivit je zveřejněn na www.liska-evvo.cz nebo na facebookovém profilu kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“, kde se také budou objevovat rady a náměty či zprávy z ptačí říše.

 

Kampaň je inspirována významnými „ptačími“ dny:

2.     dubna - Mezinárodní den ptactva,

5.     – 5. května - Vítání ptačího zpěvu.

 

Česká společnost ornitologická každoročně od roku 1992 vyhlašuje Ptáka roku. „Posláním této akce je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Letos je ptákem hrdlička divoká, https://www.birdlife.cz/ptak-roku- 2019-hrdlicka-divoka/ ,“ připomněla Iva Koutná

 

Zapojit se můžete i vy: pořádáním vycházek, programů v přírodě, výrobou budek, krmítek a pítek, výsadbou vhodných dřevin či sdílením informací, zkušeností, příběhů a příkladů dobré praxe.

Kontakt: infoevvo@seznam.cz

 

Více o kampani a materiály ke stažení na http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Náměty na venkovní aktivity do školní výuky najdete na www.ucimesevenku.cz.

Informace k tématu poskytuje Česká ornitologická společnost, na webu http://www.birdlife.cz