Ptačí zpěv každoročně oznamuje jaro.

Ptactvo po staletí vnímáme jako posly probouzející se přírody a teplých dnů. Přitom patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost, starostlivou péči a aktivní ochranu. V letošním roce ve Zlínském kraji zahajujeme již devátý ročník kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“. „LÍSKA a její členské i partnerské organizace připravují na dubnové dny rozmanité aktivity, které přispívají k informovanosti i osvětě, udržení a zvýšení biodiverzity druhů ptactva a zachování jejich populace v blízkosti lidských sídel,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná s tím, že do kampaně se zapojují především střediska ekologické výchovy i volného času, neziskové organizace, školy a muzea.

Napříč regionem se chystají výstavy, přírodovědná pozorování, vycházky, exkurze, besedy, soutěže, výukové programy nebo nejrůznější dílny, v nichž se můžete naučit vyrábět ptačí budky, krmítka nebo pítka. „Smyslem je naše aktivity vzájemně propojit a nabídnout dětem i dospělým ověřené rady a náměty, jak pomáhat ptactvu v zahradě, obcích a městech i ve volné přírodě, pozvat děti do přírody a podpořit jejich aktivní pobyt venku“ přiblížila smysl kampaně Iva Koutná.

Koordinátorem kampaně je LÍSKA, která připravuje i metodické listy, plakáty a materiály pro školy a další zájemce. Odborným garantem je Středisko volného času Klubko ve Starém Městě. Programy jsou připraveny v Uherském Hradišti, Starém Městě, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Veselí nad Moravou, Zlíně nebo Uherském Brodě. Přehled aktivit je zveřejněn na www.liska-evvo.cz nebo na facebookovém profilu kampaně „Ptáci – žijí tady s námi, kde se také budou objevovat rady a náměty či zprávy z ptačí říše.

Kampaň je inspirována významnými „ptačími“ dny, je jím Mezinárodní den ptactva, který připadá na 1. duben, a Vítání ptačího zpěvu, který letos připadá na 5. až 6. května.

Česká společnost ornitologická každoročně od roku 1992 vyhlašuje i Ptáka roku. „Posláním této akce je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Letos je ptákem roku sýček,“ připomněla Iva Koutná

Zapojit se můžete i vy: pořádáním vycházek, programů v přírodě, výrobou budek, krmítek a pítek, výsadbou vhodných dřevin či sdílením informací, zkušeností, příběhů a příkladů dobré praxe. Kontakt: infoevvo@seznam.cz

Více o kampani a materiály ke stažení na www.liska-evvo.cz . Náměty na venkovní aktivity do školní výuky najdete na www.ucimesevenku.cz. Informace k tématu poskytuje Česká ornitologická společnost, na webu http://www.birdlife.cz.

Připojené soubory