Termín: 4.4.2014 -

Místo konání: Holešov, Zámecký park

Odpoledne zaměřené na pozorování ptáků v zámeckém parku v Holešově. Rozeznávání podle způsobu letu, hlasů a vzhledu.

Pořadatel: Skřítek, o.s.

Kontakt: Sadová 1526, 769 01 Holešov, skritek@skritek.org, www.skritek.org