Termín: 17.1.2018 9:30 - 15:00

Místo konání: Přírodovědné centrum Trnka, Za Alejí 1072, Uherské Hradiště (od hřiště ZŠ Za Alejí)

– aneb jak na psaní projektů malého rozsahu. Celodenní akreditovaný vzdělávací program Lísky.

Doporučeno: pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, koordinátoři EVVO, pracovníci SEV, NNO  

Lektor: Mgr. Iva Koutná