EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. RP04-18/003 Doba realizace: 1.2.-30.11.2018/RP04-18/003 PROJEKT byl UKONČEN a aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY.

Cílem projektu bylo podpořit další vzdělávání, setkávání a výměnu zkušeností školních koordinátorů EVVO, absolventů specializačních studií a přípravu lektorů. Cíl bude naplněn prostřednictvím 1 workshopu lektorů a 2 vzdělávacích akreditovaných programů.

Aktivity projektu naplňují posílením kompetencí, sdílením inspirace a zkušeností, podporou motivace roli koordinátora EVVO ve školách a rozvojem spolupráce škol a SEV opatření Krajské koncepce EVVO i cíle Podprogramu. Potřeba celoživotního vzdělávání a setkávání koordinátorů EVVO, přínos pro práci i osobní rozvoj a profesní pohodu, jsou definovány při zpětné vazbě na vzdělávacích akcích i komunikaci v terénu. Realizace projektu posílí kontakty koordinátorů MŠ, ZŠ a SŠ navzájem i se SEV, umožní seznámení s novinkami v EVVO, publikacemi a pomůckami, podpoří komunitu koordinátorů, jako aktétů a aktivních hybatelů EVVO ve školách. Workshop pro lektory EVVO je součástí přípravy a plánování a je důležitý pro zpětnou vazbu i rozvoj lektorských dovedností. Zpracování a vydání Diáře 2018/2019, jako ověřeného nástroje informování a propagace EVVO, práci s koordinátory a lektory dále podpoří.

Aktivity:

Setkání školních koordinátorů EVVO, abs. specializačních studií 2012 – 2017, 18.-19.5.2018

Setkání MŠ a sítě Mrkvička, říjen 2018

Vydání Diáře 2018/2019

Naplněním cíle projektu přispějeme k prohloubení EVVO ve školách, podpoříme vytváření partnerství škol i spolupráci škol a neziskových organizací. Aktivity projektu mají dopad na vybrané cílové skupiny, koordinátorům EVVO ve školách poskytují znalosti a dovednosti pro pozici koordinátora ve škole, kvalitní metodické materiály, zázemí pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Lektoři EVVO získají prostor pro přípravu, hodnocení a další vzdělávání. Diář je ověřeným nástrojem informování a propagace pro školy, NNO, SEV a partnery v EVVO v našem regionu (5 ročníků).