S posledním říjnovým dnem jsme ukončili osvětovou kampaň STROMY a MY, do které se aktivně zapojilo více než 20 organizací.

Řídící výbor LÍSKY, posílený o nezávislé odborníky, posoudil na svém zasedání 31. října nominace na ocenění v XVIII. ročníku Ceny za přínos rozvoji EVVO ve Zlínském kraji, http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo Ceny budou předány 15. listopadu ve Zlíně, v programu XVIII. Krajské konference o EVVO (str. 2), http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference


Přihlašování na Krajskou konferenci bylo ukončeno 2.11., pokud ještě máte zájem přijít, pošlete přihlášku OBRATEM.

Pokud dorazíte až v den konference na místo, bez přihlášky, jste vítáni a místo v sále bude. Nemůžeme však zaručit konferenční složku, místo v dílně či občerstvení.


Z významných dnů připomínáme: 3. listopadu – Den bez pesticidů, 10. listopad – Světový den vědy pro mír a rozvoj, 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad – Mezinárodní den studentstva, 25. listopadu – den bez nákupů.


Pokud se vám činnost LÍSKY líbí, podpořte nás prostřednictvím Klubu LÍSKY, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky Veškeré klubové příspěvky směřují na osvětové kampaně LÍSKY, http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane


NEZISKOVKA ROKU 2018: LÍSKA je nominována v kategorii malá organizace. Stejně jako další neziskovky má i krásné video.

Svůj HLAS oblíbené neziskovce můžete zaslat do 22. 11. http://bit.ly/2NXeuxM

http://www.liska-evvo.cz/rozesilka