Termín: 22.2.2014 - 23.2.2014

Místo konání: Hostětín

Neváhejte s přihláškami, ovocnářské kurzy se nám vždycky rychle zaplní. http://hostetin.veronica.cz/zimni-rez-ovocnych-stromu