Termín: 20.2.2019

Místo konání: Kancelář LÍSKY, Dolní náměstí 429, Vsetín

Líska připravuje pro školy, organizace, děti i dospělé a širokou veřejnost osvětové kampaně na zajímavá aktuální témata.

http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane