Certifikát POCTIVĚ VYROBENÉ získalo v období 2014 - 2017 rovných 77 výrobců, řemeslníků a farmářů.

Certifikáty byly udělovány ve 4 kategoriích: výrobce potravin, zemědělec, farmář řemeslník a rukodělný výrobce.

Nejvíce držitelů je v kategorii výrobce potravin (22), následuje rukodělný výrobce (21), řemeslník (20) a zemědělec, farmář (15).

Je nám v LÍSCE ctí provázet vás příběhy regionálních dodavatelů poctivých potravin, produktů a výrobků.

Více na http://www.liska-evvo.cz/doc/souteze-a-kvizy

Některé příběhy najdete i jako videa:

https://www.youtube.com/channel/UCMd2X7QpurcxrclZ36nD8hQ