Termín: 1.1.2014 - 31.12.2014

Osvětové kampaně Lísky pro rok 2014.

Ptáci - žijí tady s námi, 1.4. - 2.5.2014, garantem je Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město

Přírodní zahrada - zahrada pod našimi okny, 1.5. - 5.9.2014, garantem je Centrum Veronica Hostětín

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené, 10.- 25.5. 2014, garantem je Přírodvědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

Stromy a my, 28.9. - 26.10. 2014, garantem je Park Rochus, Uherské Hradiště

Skutečně zdravá škola, celoročně, garantuje Líska, o.s.