Na duben připravujeme v LÍSCE 9. ročník osvětové kampaně.

http://www.liska-evvo.cz/doc/ptaci-ziji-tady-s-nami

Ptačí téma nás ale zajímá po celý rok. Netrpělivě jsme sledovali kdo bude ptákem roku 2018 :)

Loňského datla střída sýček obecný! www.birdlife.cz/ptak-roku-2018-sycek-obecny/

#PtakRoku2018