Spolek Tradice Bílých Karpat, ve spolupráci s Centrem Veronica Hostětín, vydávají soubor aktivit do výuky týkajících se úbytku vody v krajině.

Aktivity jsou vhodné pro žáky 2. stupně. Jsou různorodé, od těch, které jsou vhodné k zařazení do výuky na 15 minut až po celodenní terénní aktivity. Tematicky se týkají například vodního cyklu, vodního režimu v krajině v souvislosti s hospodařením, problému eroze, meliorací, zástavby půdy, problematiky sucha... Obsahují náměty početní, badatelské, simulační hru, práci s mapou, pokusy aj. Úvodní text dokumentu shrnuje příčiny úbytku vody v krajině, především z hlediska historického vývoje hospodaření v krajině. Tisková zpráva je k dispozici na https://www.veronica.cz/tiskove-zpravy?i=291

Budete-li mít o uvedené materiály zájem, kontaktujte nás, prosím na mailu tbk@tradicebk.cz

Vydání materiálu bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.